East China Consulates

Heading

Anhui province: Wuhu

Fujian province: Amoy (Xiamen); Foochow (Fuzhou); Pagoda Island

Jiangsu province: Chinkiang (Zhenjiang); Nanking (Nanjing); Soochow (Suzhou),

Shandong province: Chefoo (Yantai); Tsingtao (Qingdao); Tsinanfu; Weiheiwei Zhejiang province: Hangchow (Hangzhou); Ningpo (Ningbo)

Photos

photo col 1
photo col 2
photo col 3

Heading

text text text

Photos

photo col 1
photo col 2
photo col 3